Ja det blir en av frågorna som förhoppningsvis kommer att besvaras på det uppföljningsmöte som representanter för Umeva och kommunen kommer att ha den 7 februari på Tavelsjö Bygdegård kl. 19.00.

Den stora frågan är fortfarande varför området inte flyttas till en lämpligare plats med mindre tät bebyggelse och där brunnsområdet kan fyllas på från älven på samma sätt som nu sker i Forslunda?

Om placeringen av området är omöjligt att ändra på:

- Då är en fråga kommer de som drabbas ekonomiskt av föreskrifterna att kunna få ekonomisk kompensation för detta.

- Är det då slut med att ploga upp skridskoslinga, gångväg och skidspår på Tavelsjöns is som några skoter- och fyrhjulingsägare gjort helt ideellt?

- Hur stora är möjligheterna att få dispens för att gödsla skogen i området, något som verkar bli en framtida nödvändighet?

- Kommer ett vedupplag på villatomten att vara förbjudet?

- I hur stor utsträckning och i så fall med vilka extrakrav kommer tillstånd att beviljas för nya enskilda vattenbrunnar, avloppsanläggningar samt jord- och bergvärme?

Enligt vad Johanna Lindgren, Umeva meddelat så medverkar styrelseordförande Åsa Ögren, Johanna som är VA-chef, planeringschef Knut Knutson och dessutom Advokat Nils Ryrberg, Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm. Från Kommunens miljösida kommer enligt uppgift ordföranden i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden Lena Karlsson-Engman och inspektör Jonas Svensson att delta.

Umeva har skickat svar på de frågor Tavelsjö Samfällighet tidigare ställt. Svaret kan läsas i
filarkivet via denna länk .

Alla som berörs av det föreslagna skyddsområdet rekommenderas att komma till mötet.

Tavelsjö Samfällighetsförening
/Göran Sundqvist