Protokollet från stämman 2009-03-01 finn nu att läsa i filarkivet.
länk