Tavelsjö Samfällighetsförening
c/o Almer Holmberg
Jan Ersvägen 4B, 922 63 TAVELSJÖ

Hemsida:
På portalen
www.tavelsjo.se

I mejl adresserna ersätt (a) med snabela

Styrelsen:
Ordförande och kassör
Almer Holmberg 2009-10
Jan Ersvägen 4B, 922 63 TAVELSJÖ
Tel: 090-60246, 070-5352918
Mejl: almer_kerstin_holmberg(a)telia.com

Sekreterare:
Göran Sundqvist 2009-10
Svedjan 213, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-60022, 070-6465773
Mejl: goran.sundqvist(a)tavelsjo.se

Ledamöter:
Karl-Johan Lundström 2009-10
Näset 220, 922 63 TAVELSJÖ
Tel: 090-60311, 070-6260828
Mejl: kjlundstrom(a)telia.com

P-G Olofsson 2009
Övre Näset 10, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-60341, 070-658 90 10
Mejl: p-g.olofsson(a)tavelsjo.se

Fredrik Israelsson 2009
Sand 7, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-60479, 070-2065723
Mejl: fredrikisraelsson(a)hotmail.com

Styrelsesuppleanter:
Rolf Appelblad
2009
Östra Brinkvägen 37, 903 21 UMEÅ
Tel: 090-32585, 070-6813571
Mejl: rolf.appelblad(a)tavelsjo.se

Thore Jönsson 2009
Mariedal 11, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-60006, 070-565 06 58
Mejl: thore.jonsson(a)hotmail.comRevisor:
Bo Jonsson 2009
Signilsbäck 18, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-61157, 070-6745216
Mejl: bo.jonsson(a)tavelsjo.se

Revisorssuppleant:
Stefan Gottardsson
2009
Västerbacka 208, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-621 24, 070-694 56 62
Mejl: stefan.gotthardsson(a)holmenskog.com

Valberedning för 2009:
Sammankallande:
Ambjörn Fjellström
Avaliden 41, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-600 73
Mejl: ambjorn.fjellstrom(a)home.se

Ledamöter
Göran Artursson
Avaliden 22, 922 66 TAVELSJÖ
Tel: 090-600 78
Mejl: goranarthursson(a)telia.com

Gunnar Karlsson
Östra Varmvattnet 245, 922 67 TAVELSJÖ
Tel: 073-040 66 43
Mejl: gunnar.karlsson(a)fceduc.umu.se