Tavelsjöns vatten är fint, antagligen mest beroende på att en stor del av det vatten som tillförs sjön är grundvatten från grusåsen ovanför byn.