Protokoll från 2008 års stämma 2008-03-02 finns nu i filarkivet.
Länk