Protokollet från stämman
2011-03-17 finns i filarkivet. Klicka här