Årets stämma är bestämd att hållas torsdagen den 17 mars kl 19.00 i Talmans-rummet, Tavelsjö bygdegård.

Kallelse utskickad med mejl (post till de som saknar mejl adress).

Förvaltningsberättelse finns tillgänglig för medlemmarna hos ordföranden Almer Holmberg, Jan Ersvägen 4B, Tavelsjö