Medlemmarna kallas till årsmöte
Måndag den 5 mars kl 19.00 Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård.

Dagordning se här

Välkomna
Styrelsen