Protokollet från stämman 2010-03-14 finns nu att läsa i filarkivet.
se länk