Protokoll från stämma 2012-03-05 finns i filarkivet länk