Protokoll från stämma 2013-03-11 finns i filarkivet länk