Äntligen, äntligen har vi tagit ett jättekliv i vår ambition att få till lägenheter i Tavelsjö.

I dagarna har vi i TuRe nått en överenskommelse med Peab. Resultatet förmedlas i en gemensam pressrelease som syns i delar nedan.

 

Peab Bostad förvärvar tomt i Tavelsjö från Föreningen TuRe

Nu väljer Föreningen TuRe att sälja den byggklara tomten i Tavelsjö utanför Umeå till Peab Bostad. Här planeras det för 4 flerbostadshus om totalt ca 30 bostadsrätter på härligt läge vid sjön i centrala Tavelsjö.

· PEAB har på ett positivt sätt medverkat med expertkunskaper vid framtagning av detaljplanen, något som har varit viktigt för oss, säger Föreningen TuRe som är väldigt glada över affären och vad det innebär för Tavelsjö.

Den detaljplan som Umeå kommun tagit fram för kommande bostäder ligger på ett premiumläge, vid sjön i centrala Tavelsjö

Bostäderna som planeras med öppna och ljusa planlösningar får alla balkong eller uteplats med utsikt över sjön. Utomhusmiljön planeras i Bullerbykänsla och här kommer vi att skapa en gångstig för alla att ta sig längs stranden, från området till det närliggande Wärdshuset.

Här kan du leva och bo bekvämt i ett nyproducerat hem med naturen och sjön utanför dörren!

För föreningen är glädjen stor, att det nu äntligen efter en process på 8 år ska bli möjligt att förverkliga målsättningen att bygga lägenheter i Tavelsjö. En del i föreningens målbild har varit att kunna skapa en flyttkedja där äldre ska få möjlighet att sälja sina fastigheter till yngre familjer och flytta till ett mer lättsamt boende. Inflyttning av yngre familjer till befintliga hus säkerställer livsviktig service som barntillsyn och skola i området. En annan effekt blir att det nu kan skapas ett tätortscentrum i Umeå kommuns nordvästra del, en viktig del som saknats i denna del av kommunen.

Vi i TuRe har under dessa år haft ett samarbete med Peab. De har i våra samtal tydligt visat en ambition att skapa verkligt attraktiva lägenheter. För Peab är det unikt att bygga på landsbygden – så det här måste bli bra.

 

För TuRes del lämnar vi nu över hela processen att rita, bygga och sälja till Peab.

Dom är proffs på detta. Det ligger nu inte i TuRes ansvar men vi bedömer att handlingar för bygglov kommer att skickas in till kommunen de närmaste dagarna. När bygglovshandlingarna vunnit laga kraft kommer försäljningen att inledas. Om allt ligger inom detaljplanens regelverk är bedömningen från Peab att överklagandeprocessen ska hanteras relativt snabbt.

 

Intressentlistan – hur går det med den?

Vi är överens med Peab om att ni/alla de som står på listan kommer att erbjudas lägenhet, i den ordning placeringen på listan ger. Den är uppdaterad i den ordning ni anmält er. Denna process kommer att genomföras innan allmän försäljning inleds! Alltså, ni väljer först.
TuRe och jag kommer att ansvara för intressentlistan fram till att Peab inleder den allmänna försäljningen.

Det var ju väldigt länge sedan de första tecknade sej på intresselistan. Det har hänt mycket under denna period. Vi har gemensamt med Peab bestämt att en plats på listan kan bytas till någon i den närmaste familjen.

 

------------------------------

 

Ja, det blev mycket text men det finns säkert massor med frågor ändå. Göran Sundqvist o jag finns här och försöker besvara frågor efter bästa förmåga. En del får vi föra vidare till Peab.

För TuRe
Alf Söderlund
070 630 06 51