Erikt Sundqvist Hissjö och Göran Sundqvist (TuRe) skickade för några veckor sedan några frågor angående dialog och kostnader kring Vindelälvsåsens vattenskyddsområde till samtliga politiska partier i Umeås Kommunfullmäktige.

Frågorna och de svar som kommit in finns att läsa i sin helhet se länk. Svar har kommit från Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Arbetarpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inte svarat. Feministiskt Initiativ svarade att de skulle läsa in sig mer på frågorna och återkomma senare, men har ännu (2018-09-03) inte hört av sig.

Frågeställningen bör vara av intresse för många boende och företagare i vattenskyddsområdet. Författarnas förhoppning är att det ska tas upp på den politiskt agendan och att givna löften och beslut ska fullföljas.