Tavelsjö samfällighet färg

Tavelsjö samfällighetsförening genomförde, med Hans Weinehell som mötesordförande, årets stämma 2018-03-12 på Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård. 14 medlemmar var närvarande och stadgeenliga ärenden avhandlades. Ny i styrelsen blev Gottne Lindgren som efterträdde Thore Jönsson som under året sålt sin fastighet på Östibyn.

Under övriga frågor behandlades bland annat bäverdammar och andra vandringshinder som kan göra det svårt för fisk att gå upp i bäckarna.

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen se separat artikel "Adresser Tavelsjö Samfällighetsförening 2018".

För att läsa protokollet från stämman klicka på länk