Tavelsjö samfällighet färg

Tavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2021-08-17 på Tavelsjö Wärdshus med 15 deltagare och Hans Weinehell som mötesordförande. Stadgeenliga ärenden avhandlades. På grund av den rådande pandemin har stämman lagts sent under året. Stefan Holmberg,  valberedningen föreslog därför att styrelsen skulle få förlängt förordnande fram till nästa stämma. Den beräknas genomföra under mars 2022. Det blev också stämmans belsut. För att ta del av hela protokollet från stämman klicka på länk.

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen se separat artikel "Adresser Tavelsjö Samfällighetsförening 2021".