Tavelsjö samfällighet färg

 

Tavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2022-03-20 på Tavelsjö Bygdegård.

Innan stämman redogjorde Per Ask, LEVA-Samordnare, Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen Västerbotten, 010-225 45 64 om möjliga åtgärder för att minska övergödningen i Avan. Avan är en relativt grund och näringsrik sjö vilket resulterat i algblomning under vissa perioder. Per berättade att man på Länsstyrelsen försöker hitta modeller för att minska problemen och att Länsstyrelsen behöver markägarnas hjälp för att hitta fler möjliga åtgärder för att minska övergödningen. För de som är intresserade är det bara att kontakta Per eller styrelsen i Samfälligheten.

Stämman genomfördes med 11 deltagare och Hans Weinehell som mötesordförande. Stadgeenliga ärenden avhandlades. För att ta del av hela protokollet från stämman klicka på länk.

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen se separat artikel i länk"Adresser Tavelsjö Samfällighetsförening 2022".