Tavelsjö samfällighet färgTavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2019-03-11 på Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård med 14 deltagare och Hans Weinehell som mötesordförande. Stadgeenliga ärenden avhandlades. Omval av styrelsen förutom att Thomas Holmberg invaldes som ny suppleant.

För att ta del av hela protokollet från stämman klicka på länk.

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen se separat artikel "Adresser Tavelsjö Samfällighetsförening 2019".