Tavelsjö samfällighet färgTavelsjö samfällighetsförening genomförde årets stämma 2017-03-26 på Talmansrummet, Tavelsjö Bygdegård med 16 medlemmar närvarande. Stadgeenliga ärenden avhandlades och en ny styrelsen valdes se separat artikel "Adresser Tavelsjö Samfällighetsförening 2017".

Protokoll från stämman se länk