I går fredag den 18/11 uppstod driftstörningar i ovan nämnda omården.

Felet bestod av ett fiberbrott som uppstått i samband med inkopplingar av nya medlemmar. Reparation gjordes under lördag morgon och trafiken fungerar nu som vanligt.

Måndagen den 3 oktober var det ett avbrott i Selet som påverkade bredbandstrafiken i Selet och Västra Vännfors.

Avbrottet berodde på en avgrävd fiberkabel längs väg 627.

Efter det att felanmäl inkommit reparerades skadan under dagen.

Nu på tisdag och onsdag 28 och 29 juni blir det avbrott i bredbandsnätet i östra Selet. Umedata ska svetsa fibern som går över hängbron.

Arbetet påbörjas tisdag morgon och beräknas vara klart under onsdagen, då anslutningarna successivt kommer igång igen.

Under sön/mån 7-8 augusti förekom det avbrott - kortare eller längre tid - i delar av bredbandsnätet.

Felet har nu avhjälpts och trafiken fungerar som den ska.

Från och med den 20 maj och några dagar framåt finns det risk för driftsstörningar i Långfors och Västra Vännfors.

Orsaken är vissa grävarbeten som sker mellan Selet och Långfors.

Under torsdagen den 21 juli 2005 kommer det att inträffa avbrott för bredbandsanslutna i Långfors och Västra Vännfors.

Orsaken är att fiberkabeln från Selet måste svetsas om efter det att den defekta kabeln nu ersatts med en ny.

Under eftermiddagen torsdagen den 5 maj förekom ett kortare avbrott som varade ca 1,5 timme.

Drabbade blev de som är anslutna till noderna i Haddingen, Signilsbäck, Varmvattnet och Rödåsel (det gäller fler byar än dessa, t.ex. är Vännfors och Gullsjö anslutna till Rödåsels nod).