Switchen i Västra Vännfors är ur funktion och det är oklart när den kan börja fungera igen. Det har uppstått problem med att få fram vissa reservdelar.

Tavelsjö ByaNät beklagar avbrottet och försöker lösa problemet snarast.

Bredbandsanslutna i områdena Långviken, Lia, Ytter Långviken, Trehörningen och Västervik drabbades under torsdagen den 7 juni 2007 av ett smärre avbrott mellan klockan 19.04 - 22.19.

Orsaken var avbrott i strömförsöjningen till noden.

Idag, onsdagen den 4/4, sker ett planerat strömavbrott i Svedjan mellan kl.12.00 och 15.00. Det är Ume Energi som utför ledningsarbeten.

Påverkan sker på bredbands-trafiken i Svedjan med omnejd: Östibyn, Västerbacka, delar av Trehörningen och ev. fler områden.

/Tavelsjö ByaNät

Under fredagen den 11 maj var det under en kortare tid driftstörningar i Rödånäs, Kvarnsvedjan. Dessa är nu åtgärdade och trafiken fungerar normalt igen.

Felet är inte helt utklarat. Det kunde dock konstateras att även UmeNets switch var ur funktion, varför felet kan ligga utanför TBN:s 'zon'.

Måndagen den 5 mars hade vi ett avbrott i bredbandstrafiken beroende på elarbeten i när-heten av Sundlingska gården mellan klockan 12.00 och 15.00.

Switcharna som sitter där matar bredbandssignalen till stora delar av Tavelsjö ByaNät.

Tyvärr hade vi ...

Under söndagen den 15 april 2007 var det ett avbrott för områdena som nämns i rubriken mellan klockan 10.55 - 14.19.

Orsaken var en batteribackup -även kallad UPS - som uppenbarligen har något fel. Denna ska bytas så snart som möjligt.

När redundansen via Vännäs Net är utbyggd ska den här ...

Fredag kväll den 2:a mars 2007 drabbades delar av Byanätet av ett avbrott mellan klockan 18.46-22.05.

Orsaken var att en jordfels-brytare, där en switch sitter, löst ut och den som äger fastig-heten var borta och kom hem senare under kvällen för att då rätta till felet.