Skellefteåkraft meddelar att det kommer bli ett planerat strömavbrott i Vindel-Ånäset fredag 27 maj kl.9-12 på grund av arbeten på elnätet. Det innebär att Tavelsjö Byanäts bredbandsnod kommer gå ner när reservkraften tagit slut. Därmed blir  Kryckeltjärn, Tillflykten, Blåkullträsk, Buberget och närliggande byar också utan bredband.

Uppdatering: Kl.10.39 gick bredbandet ner och kl.11.08 fungerade det igen.

Umeå Energi meddelar att det blir ett planerat strömavbrott för underhållsarbete i Tavelsjö kl. 01.30 - 02.30 fredag 6/5. I normalfallet ska detta inte påverka Tavelsjö Byanäts switchar då det finns reservkraft.

Sedan kl.10 är det ett strömavbrott hos Umeå Energi i Sand på grund av underhållsarbete. Oklart hur lång tid detta tar. När bredbandets reservkraft tagit slut går noden ner vilket i så fall drabbar Sand, Signilsbäck och delar av Tavelsjö som blir utan bredband även om de inte märkt av själva strömavbrottet.

Uppdatering: Strömmen kom tillbaks kl.10.33 enligt Umeå Energi, det blev aldrig något bredbandsavbrott.

Ett strömavbrott hos Skellefteåkraft i Vindel-Ånäset gör att bredbandsnoden går på reservkraft. När den tar slut kommer nätet gå ner för medlemmar i Kryckeltjärn, Buberget, Tillflykten m.fl.

Uppdatering: Strömavbrottet påverkade noden mellan kl.12.38 och ca kl.14. Det blev aldrig något bredbandsavbrott.

Uppdatering kl.15.45: Felsökningen visar att det troligen är en trasig batteribackup som orsakar bredbandsavbrottet i Liden, Svedjan, Trehörningen och Västervik. Byte är på gång så fort en ny backup är hämtad.

Uppdatering nr 2: Sedan kl.16.08 är ny batteribackup på plats och bredbandet fungerar åter normalt.

Ume Net meddelar att det skett en avgrävning av fiber i Tjälamark. Lagningen beräknas ta hela dagen. Tavelsjö ByaNät går just nu på redundans, via AC-net. Detta gör att nätet ska fungera som vanligt, men störningar kan uppstå.

Det är bredbandsavbrott i Liden, Svedjan, Trehörningen och Västervik. Felsökning pågår.