Stora delar av Tavelsjö ByaNät hade avbrott i bredbands-trafiken mellan ca 13.00 och 17.00 måndagen den 7 april. Orsaken var ett svårfunnet fel i en av UmeNets routrar som matar internetsignal till Tavelsjö ByaNät.

Efter omprogrammering och byte av ...

Tisdagen den 25 mars var det avbrott i bredbandstrafiken i Stärkesmark mellan kl. 15.03 och 17.32. Orsaken var ett elektriskt fel i anslutning till byggnaden där switchen finns. Tack vare en elektriker som ställde upp med kort varsel kunde felet snabbt åtgärdas.

Lördag 2008-02-10

De som är anslutna till Tavelsjö ByaNät har också en e-posttjänst som ingår i månadsavgiften.

Vissa har problem att använda SkyComs utgående server när man använder Outlook. Man kommer att försöka åtgärda felet efter helgen.

Webbmejlen fungera dock som vanlig.

Många i Tavelsjö var drabbade av bredbandsavbrott under fredagen mellan cirka kl. 16.15 och 20.00. Orsaken var ett fel i en av switcharna, reservdelar fick bytas. Avbrottet gjorde också att tavelsjo.se inte gick att nås denna tidsperiod.

Torsdagen den 7 februari var det bredbandsavbrott i Överrödå, Rödålund och Trollberget från kl. 17.37 och hela kvällen/natten. Orsaken var strömavbrott.

Överrödå kunde åter surfa från ca kl. 22.50 medan det dröjde ända till omkring 04.20 innan bredbandet gick upp i Trollberget.

Söndagen den 10 februari var det åter strömavbrott vilket drabbade bredbandstrafiken i Gullsjö och Stärkesmark 12.40 till 15.04.

I Selet och Västra Vännfors var det avbrott 13.20 till 13.41.

Onsdagen den 6 februari låg bredbandet nere mellan kl. 14.29 och 15.17 i Rödåliden, Gullsjö och Stärkesmark. Orsaken var röjningsarbeten kring elledningar i närheten av Rödåliden som gjorde att strömmen behövde brytas.