Under torsdagskvällen inträffade ett allmänt avbrott på bredbandet.

Felet visade sig ligga i den s.k. DNS-servern som finns inne i Umeå.

Vi hoppas att felet inte inneburit alltför stora olägenheter för våra medlemmar.

/Hans Weinehall, ordförande

Ett antal switchar kommer att uppgraderas under helgen (12-13/2).

Det innebär att det kan uppstå vissa störningar. Dessa bedöms bli få och kortvariga - ca 10 minuter långa.

Under fredagen den 1 oktober uppstod ett avbrott på bred-bandet i Norrbyorten. Orsaken till avbrottet har ännu inte klarlagts.

Felsökning har påbörjats och felet skall åtgärdas så snabbt som möjligt. I nuläget är det omöjligt att ange exakt tidpunkt när förbindelsen blir OK igen.

Umedata kommer att utföra nödvändiga arbeten med dämpningsmätningar för att säkerställa kvaliteten i bredbandsnätet de kommande veckorna.

I normalfallet ska dessa arbeten inte störa bredbands-trafiken, men mindre störningar kan ändå förekomma.

040720
Några av er har kanske märkt att bredbandsnätet periodvis varit långsamt de senaste veckorna. Efter en viss möda så kunde vi i förra veckan härleda felet, nämligen att en av våra medlemmar installerat utrustning hemma hos sig som inte fungerade som det var tänkt.

UmeNet har meddelat att man kommer att göra ett avbrott på en av de två linor som är Tavelsjö ByaNäts förbindelse till omvärlden - något som kan innebära störningar för vårt nät.

Man ska svetsa in Flurkmarks bredbandsförbindelse till stamnätet.

Svetsningen sker den 14/10 mellan 08.00-12.00

Detta meddelande gäller anslutna i Selet

Tillfälligt avbrott på bredbands-linan till Selet.

Det beror på en ofrivillig/ej planerad avklippning av fibern, i samband med samförläggning med en elkraftsleverantör som skulle lägga ner en ny elkabel där UmeData planerat att plöja...