Tavelsjö byanät

 

 Personuppgifter inom TBN

Information angående GDPR

Från den 25 maj gäller en ny lagstiftning GDPR som reglerar hur Tavelsjö Byanät (TBN) ska hantera personuppgifter.

Nu har årets protokoll justerats är finns därmed tillgängligt via nedladdning här.

Själva texten kan också läsas i denna artikel.

Styrelsen för Tavelsjö Byanät ekonomisk förening har registrerat ett aktiebolag Tavelsjö Byanät AB föratt genomföra det EU-finansierade projektet "Bredband till alla 2016-2018". Det nybildade aktiebolaget ägs till 100 % av Tavelsjö Byanät ekonomisk förening. Styrelsen för föreningen utgör bolagsstämma i dotterbolaget.

Stadgar för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening. Efter revidering av två på varandra genomförda årsstämmor, 2012-12-08 och 2013-04-23. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket.

Kan hämtas som pdf-version här.

Skriv ut nedanstående tips om du kan. Detta för att om du inte kommer ut på nätet har svårt att komma åt dem - och då är det ju lite för sent...

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening äger en smidig minigrävare på cirka 1,7 ton. Denna kan hyras av föreningens medlemmar till ett förmånligt pris när grävaren inte behövs för annat jobb.

Intresserad? Ta då kontakt med Fredrik Nilsson i Överrödå. Han nås på telefon 070-1752936.

Efter ip-nummeromläggningen i november -09 ska du inte göra någon ny inloggning eller fylla i några nummer när du kopplar in en ny dator eller router i konvertern/mediaomvandlaren på väggen. Det viktiga är...