2021 06 21 Roland Johansson TBN 20 år jubileumslåt kroppadRoland Johansson, Gullsjöäng, framförde sin egenhändigt skriva jubileumslåt när Tavelsjö ByaNät genomförde sin jubileumsstämma i Tavelsjö Bygdegård tisdagen den 21 juni 2022.

Länk till Youtube här

Tavelsjo byanat v1Berättelse om Tavelsjö ByaNäts verksamhet år 2021

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av oss medlemmar, förvaltar bygdens eget bredbandsnät. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1103 fastigheter anslutna till bredbandsnätet.

År 2021 var ännu ett år där samhället påverkades väldigt mycket av pandemin. Medlemmar har vittnat om det stora värde bredbandsnätet innebär. Många har kunnat sitt arbete, skolan eller fritidsverksamheter på distans. Pandemiåren har skapat nya erfarenheter som i sin tur kan bidra till ännu mer positiv syn över vilka möjligheter det finns att bo och verka på landsbygden

Ladda ned årsberättelsen i pdf-format här.

När det blir en ny ägare av fastigeheten är det viktigt att överföra medlemskapet och därmed också medlemsinsatsen i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till den/de nya ägarna. 

Medlemskapet är nämligen personligt och inte knutet direkt till fastigheten. Skyldigheter och rättigheter som följer med medlemskapet ändras därmed inte förrän en överlåtelse undertecknats och insänts till Tavelsjö ByaNät.

Beställ blanketter för överlåtelse, ring 0703235614 

Det exemplar som Tavelsjö ByaNät skall ha skickas till:

Mårten Edberg, Långviksvallen 73, 92266 Tavelsjö

Om det är något oklart så går det bra att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller någon annan i styrelsen.

Hans WeinehallNu har jubileumstidningen Uppkopplad delats ut i brevlådorna. Här på Tavelsjö ByaNäts Facebooksida kommer ett antal veckor framöver att återpubliceras artiklar från tidningen. Vi börjar med ordföranden Hans Weinehalls "ledare".

------

Inom ramen för Tavelsjö ByaNät (TBN) är vi många som är uppkopplade och fler och fler har det blivit alltsedan TBN påbörjade sin resa år 2002. Vi visste nog inte riktigt vad vi påbörjade då. Entusiasmen var stor och vi skojade emellanåt ... 

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening äger en smidig minigrävare på cirka 1,7 ton. Denna kan hyras av föreningens medlemmar till ett förmånligt pris när grävaren inte behövs för annat jobb.

Intresserad? Ta då kontakt med Fredrik Nilsson i Överrödå. Han nås på telefon 070-1752936.

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma. Verksamhetsåret 2021 ska läggas till handlingarna. Denna gång träffas vi inomhus å Tavelsjö Bygdegård. OM vädret växlar över till en varm, varm sommarperiod, under aviserad stämmotidpunkt kan det bli aktuellt med utomhusstämma. Men utgå från stämma inomhus, om inte annat meddelas.

Tisdag 21 juni 2022 klockan 18.30 (Ombudsanmälan från kl 18.00) Tavelsjö Bygdegård

Kallelsen som pdf här: Kallelse

JubileumstidningenTavelsjö ByaNät kommer under våren 2022 att ge ut en jubileumstidning för att uppmärksamma att bredbandsföreningen fyller 20 år. Journalisten Peter Kärr och annonsproducenten Erland Johagen kommer att hjälpa till med tidningen under våren. Tidningen har en upplaga på 4000 exemplar och kommer ut i månadsskiftet maj/ juni.

Läs mer genom att klicka på rubriken.