2019 04 03 2056 batchedTavelsjö ByaNät har genomfört årsstämma den 3 april 2019 i Rödåsels bygdegård. Utöver sedvanlinga årsmötesförhandlingar, inledde Magnus Rudehäll, Strateg digitalisering och innovationsledning vid Region Västerbotten med en föredragning om vad vi kan se fram emot när det gäller fortsatt digitalisering inklusive artcifiell intelligens. Årsmötesordförande var Torbjörn Wennebro, Kvarnsvedjan.

 

Läs mer genom att klicka på rubriken.

2019 03 13 TBN utbredningsområde efter Bredband till alla

Verksamhetsberättelse för år 2018 Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening (TBN) ägs av oss medlemmar som också förvaltar vårt eget bredbandsnät i bygden.

Läs mer genom att klicka på rubriken. Även i utskrivbar pdf-version här.

afterworkFjolårets succe med TBN after work gör att Wärdhuset bemannar upp samt att man öppnar redan kl 16.00 så att fler får möjlighet att delta i årets Årets AfterWork med Tavelsjö Byanät. Fredag 29 mars 16-23.

Ta med kompisar eller dina nya grannar och upplev gemenskapen. Om du inte idag använder bredband via Tavelsjö ByaNät är inget hinder - alla är välkomna. Och det finns ju chans att fråga dig för om bredbandet om andan faller på.

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tavelsjö byanätHärmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma. Onsdag 3 april 2019 klockan 18.30 i Rödåsels Bygdegård. Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.00. OBS!

Verksamhetsberättelsen och föredragningslista finns tillgänglig via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se efter den 18 mars. Motioner till årsstämman från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 30 mars. Motioner inskickas till hans.weinehall (at) tavelsjo.se

skarmavbild 2019 01 07 kl. 09.04.31Tavelsjö ByaNät är en ekonomisk förening som äger, bygger ut och sköter driften av ett fibernät för bredbandsanslutning. Alla vi som har en anslutning är delägare. Vi startade 2002 och har nu över 1000 anslutningar i ett stort område som brer ut sig i delar av Vindelns-, Vännäs- och Umeå kommuner.

Här kan protokollet från föregående års stämma - 2018 - laddas ned.

fiber optics blue 0Efter den uppgradering av vårt nät som gjorts under hösten har det nu skapats möjligheten att öka hastigheten för enskilda användare.

Styrelsen beslutade därför den 12 december 2018 att erbjuda användare i Tavelsjö ByaNät ökad hastighet till 300 Mbit/sekund för 75 kronor extra per månad. Det innebär en sammantagen månadsavgift på 280 kronor.

Läs mer genom att klicka på rubriken.