Tavelsjö byanät

 

 

 

 

Personuppgifter inom TBN

Information angående GDPR

Från den 25 maj gäller en ny lagstiftning GDPR som reglerar hur Tavelsjö Byanät (TBN) ska hantera personuppgifter.

 

Behov av personuppgifter

TBN ägs av sina medlemmar genom de insatser varje medlem betalar i samband med att föreningen ansluter en ny fastighet till fibernätet. En förutsättning för att föreningen ska kunna ta ansvar för hanteringen av de insatser och avgifter medlemmarna betalar är att vi ständigt uppdaterar de register vi måste ha över föreningens medlemmar, deras betalningar och om de använder sig av olika tjänster i nätet. Vi behöver även personuppgifterna i vår medlemsservice och för att fullfölja de åtaganden vi har kring leverans, diagnostisering och felhantering av signal i nätet.

Personuppgifter i våra register:

 • Namn,
 • Personnummer,
 • Fastighetsbeteckning,
 • Fastighetsadress,
 • Faktureringsadress,
 • E-postadress,
 • Telefonnummer,
 • IP-nummer,
 • On-line-ID,
 • Webb-server,
 • Felanmälningar och
 • Inloggningsuppgifter.

 

Myndigheters krav

Vi har även personuppgifter som bokföringslagen kräver om betalningar och som Skatteverket och Bolagsverket kräver om anställda och förtroendevalda. Uppgifterna används också för att ta fram statistik som efterfrågas av Post- och Telestyrelsen.

 

TBN säljer aldrig personuppgifter

TBN lämnar endast ut personuppgifter till andra företag eller organisationer efter initiativ och önskemål från en enskild medlem/kund eller myndighet.

TBN är skyldigt att hålla nätet öppet för andra leverantörer av tjänster i nätet men tar inte själv initiativ som leder till att våra medlemmars och kunders personuppgifter exponeras. I de fall en tjänst i föreningens nät innefattar leverans av tjänst från en extern part ansvarar leverantören av den aktuella tjänsten för hur de hanterar kundens personuppgifter.

Personuppgifter som har koppling till exponering av uppgifter på föreningens webbsida grundar sig på enskilda överenskommelser i varje enskilt fall.

 

Uppdaterade rutiner

Styrelsen uppdaterar minst en gång per år föreningens rutiner när det gäller skydd, lagring, uppdatering, borttagning, avvikelsehantering, personuppgiftsbiträdesavtal och ansvarsfördelning avseende personuppgifter som hanteras av TBN.

 

Kontaktvägar

Har du frågor, önskemål om rättelse eller andra önskemål angående TBNs hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår medlemsservice.

Telefon: 070-32 35 614

E-post: medlemsservice [ at ]tavelsjo.se
 
Även som nedladdningsbart dokument här.

Nu har årets protokoll justerats är finns därmed tillgängligt via nedladdning här.

Själva texten kan också läsas i denna artikel.

Uppdatering 2 (2017-05-06, klockan 16.47)

Ett mejl har nu gått ut till berörda medlemmar, baserat på den mejladress som meddelats TBN.

 

Uppdatering 1 (2017-05-06 klockan 09.54)

Tavelsjö ByaNät har nu haft en dialog med AllTele vilket innebär att tidigare kunder till Allteles TV-tjänst kan skaffa ett abonnemang via Sappa.se och behålla nuvarande utrustning. Berörda medlemmar kommer att få ett mejl med mer specifik information.

 

Stadgar för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening. Efter revidering av två på varandra genomförda årsstämmor, 2012-12-08 och 2013-04-23. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket.

Kan hämtas som pdf-version här.

Alltele som tillhandahållit bredbands-TV som en extratjänst till anslutningar i Tavelsjö Byanät har valt att upphöra med leverans av denna tjänst utan att informera vare sig användare av tjänsten eller Tavelsjö Byanät. Detta innebär att användare som haft avtal med Alltele om leverans av bredbands-TV inte längre får denna tjänst levererad sedan den 3/5 2017. Detta är en tjänst som tecknats individuellt mellan enskilda användare och Alltele.

Tavelsjö Byanät har kontaktat Alltele och för en dialog med dom om hur situationen kan lösas. Till dess vi fått något besked av Alltele om detta så har vi ingen annan information att ge än att Alltele för tillfället inte levererar tjänsten.

Tavelsjö Byanät uppmanar användare att avvakta det besked som Tavelsjö Byanät förväntas få av Alltele om hur denna situation hanteras. Om man inte kan avvakta det beskedet bör man nyttja alternativa TV-lösningar till bredbands-TV om det är möjligt. Det finns just nu ingen möjlighet att nyttja någon annan bredbands-TV leverantör i Tavelsjö Byanät.

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät beklagar den olägenhet som våra medlemmar drabbats av på grund av All-Teles hantering av sitt åtagande.

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening äger en smidig minigrävare på cirka 1,7 ton. Denna kan hyras av föreningens medlemmar till ett förmånligt pris när grävaren inte behövs för annat jobb.

Intresserad? Ta då kontakt med Fredrik Nilsson i Överrödå. Han nås på telefon 070-1752936.

Styrelsen för Tavelsjö Byanät ekonomisk förening har registrerat ett aktiebolag Tavelsjö Byanät AB föratt genomföra det EU-finansierade projektet "Bredband till alla 2016-2018". Det nybildade aktiebolaget ägs till 100 % av Tavelsjö Byanät ekonomisk förening. Styrelsen för föreningen utgör bolagsstämma i dotterbolaget.