Tavelsjö byanät loggaFörvalningsberättelsen kan också laddas ned här.

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av oss medlemmar, förvaltar bygdens eget bredbandsnät. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1125 fastigheter anslutna till bredbandsnätet. Vi är ett av landets större byanät – både till antal och geografisk utbredning.

När vi gick in i år 2022 hade vi påbörjat resonemanget om Tavelsjö ByaNäts 20 år skulle firas ordentligt. Beträffande den pandemi som vi levt i under ett par år, var vår gemensamma förhoppning att det värsta nu äntligen skulle vara över. Visserligen stämde det med pandemin, men då inledde Ryssland den 24 februari sitt anfall mot Ukraina. Ett fruktansvärt angreppskrig som fick oerhörda konsekvenser i Ukraina, men det fick också stora följder för övriga Europa. Det påverkade det mesta, inklusive tillgång till material och pris, och därför också olika företag verksamma inom bredbandsverksamhet.

Förvalningsberättelsen kan också laddas ned här.

Tavelsjö byanät loggaKALLELSE TILL ÅRETS STÄMMA

Tisdag 18 april 2023 klockan 19.00. (Ombudsanmälan från kl 18.30). Tavelsjö Bygdegård

 

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Verksamhetsåret 2022 ska läggas till handlingarna.

TBN har över 1100 anslutna fastigheter i 120 byar i vårt område och fler tillkommer. Föregående år har varit ett händelserikt år, för oss men framför allt i omvärlden. För TBN:s del har 20-årsjubileum förgyllt år 2022. Styrelsens ambition med den fortsatta utbyggnaden av nätet har varit att ha god kontroll av ekonomi och systemlösningar. Vid stämman väljer medlemmarna styrelsen för verksamhetsåret, informeras om en del teknikaliteter samt andra medlemsangelägenheter.

Klicka på rubriken för att läsa mer.

 

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening äger en smidig minigrävare på cirka 1,7 ton. Denna kan hyras av föreningens medlemmar till ett förmånligt pris när grävaren inte behövs för annat jobb.

Intresserad? Ta då kontakt med Fredrik Nilsson i Överrödå. Han nås på telefon 070-1752936.

Tavelsjö ByaNät höll årsstämma den 21 juni 2022 å Tavelsjö Bygdegård.

 

Signerat protokoll kan läsas här: 2022 Årsstämmoprotokoll

Det förslag till stadgeändrig som antogs av årsstämman kan läsas här: Förslag till stadgeändring

Tavelsjo byanat v1KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag 10 november 2022 kl. 18.30
(Ombudsanmälan från kl 18.00)

Wärdshuset Tavelsjö

Härmed kallas till extra föreningsstämma den 10 november 2022 å Tavelsjö Wärdshus. Klockan 18.30 (ombudsanmälan från 18.00)
På dagordningen en stadgejustering. 

Anledningen till justeringen är Skatteverkets ändrade tolkning av momslagstiftningen. Om inte TBN tydliggör gällande stadgar kan vi i framtiden tvingas ta ut moms på ägarinsats för nya medlemmar.

Genom den nya formuleringen av §6 tydliggörs grunden för medlemmarnas nuvarande och framtida (momsbefriade) delägarskap av föreningen. Justeringen av stadgarna §6 syftar till att undvika ytterligare kostnader för våra medlemmar samt att i relation till Skatteverket göra det tydligare att föreningens medlemmar genom sina inbetalda insatser är de verkliga ägarna av föreningen.

 

Eftersom stadgeändringar ska antas vid två stämmor efter varandra varav en ordinarie, kallas till denna extra stämma att konfirmera beslut nr 1. Beslut vid ordinarie stämma den 18 juni 2022, i linje med förslaget. Se länk: 

http://www.bygdeportalen.se/foreningar/tavelsjo-byanat/medlemsinformation

Läs mer genom att klicka på rubriken

skarmavbild 2019 01 07 kl. 09.04.31Uppdaterad 2022-11-22

Tavelsjö ByaNät är en ekonomisk förening som äger, bygger ut och sköter driften av ett fibernät för bredbandsanslutning. Alla vi som har en anslutning är delägare. Vi startade år 2002 och vid årsskiftet 2021/2022 var vi 1103 fastigheter anslutna till bredbandsnätet som brer ut sig i delar av Vindelns-, Vännäs- och Umeå kommuner.

2021 06 21 Roland Johansson TBN 20 år jubileumslåt kroppadRoland Johansson, Gullsjöäng, framförde sin egenhändigt skriva jubileumslåt när Tavelsjö ByaNät genomförde sin jubileumsstämma i Tavelsjö Bygdegård tisdagen den 21 juni 2022.

Länk till Youtube här