Under tisdagen den 30 januari kommer SkyCom att byta en router. Det innebär att internettrafiken för Tavelsjö ByaNät kan drabbas av störningar mellan klockan 13.00-14.00.

Eftersom routerbytet också innebär att IP-lockfunktionen kommer att driftsättas igen, kommer datorer och r

Under hela söndagen var det störningar i bredbandstra-fiken.Orsaken var ett omfatt-ande elavbrott.

I samband med avbrottet gick en switch i Tavelsjö sönder. Denna har bytts under måndag kväll.

De störningar i bredbandstra-fiken som drabbat Varmvattnet, Rödåsel och angränsande områden fredag-lördag 7-8 juli, visade sig bero på åsknedslag. En oskyddad mediaomvandlare gick sönder och orsakade störningar.

Mediaomvandlaren är nu utbytt och nätet fungerar normalt. Tänk på att skydda

Under torsdagen den 9 novem-ber uppstod ett avbrott på Tavelsjö ByaNäts bredbands-trafik.

Det var Vägverket produktion som hade grävt av en fiber-kabel på Västerslätt. Detta medförde kraftiga störningar i Internettrafiken till Vindeln, Vännäs, Tavelsjö, Hissjö samt närliggande områden.

060707 kl. 17.11

Delar av nätet - från Varmvattnet mot Rödåsel och anslutna delområden - är det vissa störningar.

Orsaken kan vara följdverkningar av att redundans inkopplades efter avgrävning av fibern mellan Norrby och Västerår, eller åskan i Varmvattnet.

Felsökning pågår.

SkyCom kommer att utföra driftarbete på bredbandsnätet, vilket innebär att det kommer att ske kortare avbrott på måndag förmiddag från och med 07.00. Vi hoppas att det inte ska innebär allt för stora olägenheter.

Vid frågor kan ni vända er till vår felanmälningstjänst, 070-323 56 14.

Under måndagen den 3 juli uppstod driftstörningar i Rödåsel samt områden som är kopplade från den switch som finns där (Selet, Västra Vännfors, Rödålund, Rödåliden och Gullsjö).

Orsaken var en trasig switch. Denna har nu bytts och trafiken fungerar därmed som den ska i hela nätet.