Som några kanske redan vet så håller Tavelsjö ByaNät på att säkerställa underlag för underhåll och service av nätet.

Det är Andreas Larsson och Kristofer Spong Jensen, utbildade i yrkeshögskolepro-grammet i nät- och kommu-nikationsteknik, som fått ett uppdrag att göra detta som sommararbete.

På grund av det under lördagen den 20 maj grävdes av en stamkabel till undercentralen i Överrödå är det avbrott för anslutna i Överrödå, Trollberget och Nyås.

Planeringen är att lagning sker under tisdagen den 23 maj och att nätet är i full drift på kvällen.

Från fredagskvällen 17/2 till och med lördag förmiddag var nätet helt eller delvis drabbat av avbrott.

Orsaken var ett fel inne i stan hos UmeNet som nu förhoppningsvis fått ordning på grejorna.

Under lör. em. och sön. fm (22-23 april 2006) uppstod fel i Tavelsjö by.

Orsaken var varmgång i en switch som gjorde att ett antal anslutna inte kunde komma ut på nätet.

Problemet är provisoriskt åtgärdat - allt fungerar nu. Permanent lösning ordnas inom kort.

TBN 'First-line-support'

Mellan ca klockan 11.00 och 12.00 under lördagen 060121 var det ett större fel med driftavbrott mot Internet för samtliga anslutna inom Tavelsjö ByaNät. Även stora delar av andra anslutna nät i Umeå kommun hade avbrott.

Avbrottet berodde på ett fel inne i Umeå har UmeNet meddelat.

SkyCom support har meddelat:

Under natten mellan den 16:e och 17:e mars kommer det att genomföras nätarbeten mellan Umeå och Sundsvall. Detta kommer att medföra tillfälliga störningar i trafiken under natten.

Under fredagskvällen blev det ett nytt allmänt avbrott i bredbandsnätet under 1,5 timme. En febril felsökning vidtog.

Efter ett tag kunde konstateras att felet fanns hos UmeNet som sköter transmissionen för Tavelsjö ByaNät in till Umeå.

Enligt UmeNet bestod felet i att en av ...