Pensionärsförenings SPF Umeå norra hade sitt årsmöte i Tavelsjö Bygdegård, på en av vinterns allra vackraste och soligaste dagar, det var välbesökt med 100 medlemmar närvarande.

Umeå kommun har ställt upp ett glashus på Rådhustorget inför kurturhuvudstadsåret 2014. Olika aktiviteter pågår i glashuset mest hela tiden.

SPF Umeå Norra har genomfört tre studiecirklar om trafikkun-skap för äldre bilförare, 65 plus. Ett 30-tal medlemmar har deltagit med Egon Ögren och Roland Johansson som ledare.

SPF Umeå norra avslutade höstens arrangemang med traditionell Julgrötslunch i Tavelsjö församlingsgård.

Vid SPF Umeå Norras månadsmöte i oktober var Monika och Lennart Lundqvist, ägare av Seniorshopen på besök och visade höstens och vinterns klädnyheter.

SPF Umeå Norras månadsmöte i Tavelsjö lockade ett nittiotal medlemmar. Vice ordförande Gerd Brodin hälsade mötesdeltagarna välkommen och ett särskilt välkommen till dagens underhållare Anna Vara och Daga Will.

SPF Umeå Norra andra månadsmöte för hösten hölls i Tavelsjö Bygdegård där ett nittiotal medlemmar bjöds på sopplunch och smörgås.