SPF Umeå Norras månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga gästades av skidlegenden Martin Lundström. Martin, 92 år ung, föddes i Tvärliden, Norsjö och växte upp i en småbrukarfamilj med 11 syskon.

SPF-Umeå Norra har månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga den 16 mars kl 13.00

Skidlegenden Martin Lundström berättar minnen från sin fantastiska karriär i skidspåret.

SPF Umeå norra pensionärsförenings årsmöte hölls i Tavelsjö Bygdegård. Ett 90-tal medlemmar var närvarande.

Månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga

Skidlegenden Martin Lundström berättar om sin fantastiska karriär i skidspåret.

Pensionärsförenings decembers månadsmöte hölls traditionelltenligt i Tavelsjö församlingsgård.

SPF Umeå norra pensionärsförenings årsmöte hölls i Tavelsjö Bygdegård. Ett 90-tal medlemmar var närvarande.

Vid SPF Umeå Norras månadsmöte i Tavelsjö bygdegård provades ett annorlunda upplägg.

Medlemmarna stod själva för programmet och det visade sig bli mycket lyckat.