SPF Umeå Norras styrelse har under vintern deltagit i en studiecirkel i föreningsutveckling,
”Ett steg till.”

SPF Umeå Norras studiebesök nyligen hos Norrmejerier blev en succé. 2 grupper om totalt 50 medlemmar besökte mejerianläggningen på Ersboda och fick vid ankomsten smaka både ost och bärdryck.

Månadsträff med julgröt och stämningsfulla adventssånger.
SPF Umeå norra har träffats för traditionell jullunch med gröt och skinksmörgås i

SPF Umeå norra pensionärsförenings årsmöte i Tavelsjö Bygdegård, på en kall men solig vinterdag, var välbesökt med drygt 100 medlemmar närvarande.

Ordförande, i SPF Umeå norra, Sten Lindberg hälsade ett 100 tal medlemmar välkomna till föreningens månadsträff i Tavelsjö bygdegård.

SPF Umeå Norra

bjuder in till årsmöte tisdagen den 7 februari 2012 kl 13.00 i Tavelsjö bygdegård.
Sedvanliga förhandlingar. Lotterier och aktuell information. Allsång
Gratis fika-

Ordförande Sten Lindberg hälsade 106 deltagare välkomna till SPF, Umeå Norra:s månadsmöte i Flurkmark.

Särskilt välkommen denna gång var Sverker Olofsson som tagit sig tid att medverka.