Vissa har meddelat att de upplever att kapaciteten är lite dålig under delar av dygnet. Frågan har då väckts var problemet sitter?