Det var ett avbrott idag den 28 januari i bredbandstrafiken inom hela Tavelsjö ByaNät mellan kl 13.48 och 14.23.

Avbrottet berodde på ett elavbrott i Hissjö/Håkmark , vilket stoppade bredbands-signalen från Umeå till vårt nät.

Tavelsjö ByaNät

Nu på onsdag den 3 oktober kommer det att bli drifts-störningar i bredbandstrafiken i Stärkesmark och närliggande byar. Elcentralen i bygdegården ska bytas, arbetena påbörjas kl. 9.00 och beräknas bli klara under dagen.

Om möjligt kommer...

Switchen i Västra Vännfors är ur funktion och det är oklart när den kan börja fungera igen. Det har uppstått problem med att få fram vissa reservdelar.

Tavelsjö ByaNät beklagar avbrottet och försöker lösa problemet snarast.

Under natten den 28 augusti gick ett nätaggregat sönder i Långvikenswitchen klockan 00.37. Detta drabbade anlutna i Långviken samt anslutnia till noderna i Yttre Långviken, Lia, Trehörningen och Västervik.

Nätaggregatet byttes under förmiddagen och trafiken var i full gång klockan 10.48.

Bredbandsanslutna i områdena Långviken, Lia, Ytter Långviken, Trehörningen och Västervik drabbades under torsdagen den 7 juni 2007 av ett smärre avbrott mellan klockan 19.04 - 22.19.

Orsaken var avbrott i strömförsöjningen till noden.

Måndagen den 20 augusti kommer det på grund av servicearbeten att bli driftstörningar för anslutna i Lia, Kläppen, Västerbacka, Östibyn, Trehörningen, Västervik, Långviken, Yttre Långviken och Västernäs.

Arbetena startar tidigt på morgonen och beräknas pågå upp till sex timmar.

Under fredagen den 11 maj var det under en kortare tid driftstörningar i Rödånäs, Kvarnsvedjan. Dessa är nu åtgärdade och trafiken fungerar normalt igen.

Felet är inte helt utklarat. Det kunde dock konstateras att även UmeNets switch var ur funktion, varför felet kan ligga utanför TBN:s 'zon'.