Snålltjärn är en liten by med 6 hushåll och ett 10-tal sommarstugor, beläget ca 1 mil från Vännäs.