Tavelsjö ByaNät höll årsstämma den 21 juni 2022 å Tavelsjö Bygdegård.

 

Signerat protokoll kan läsas här: 2022 Årsstämmoprotokoll

Det förslag till stadgeändrig som antogs av årsstämman kan läsas här: Förslag till stadgeändring

skarmavbild 2019 01 07 kl. 09.04.31Uppdaterad 2022-11-22

Tavelsjö ByaNät är en ekonomisk förening som äger, bygger ut och sköter driften av ett fibernät för bredbandsanslutning. Alla vi som har en anslutning är delägare. Vi startade år 2002 och vid årsskiftet 2021/2022 var vi 1103 fastigheter anslutna till bredbandsnätet som brer ut sig i delar av Vindelns-, Vännäs- och Umeå kommuner.

2021 06 21 Roland Johansson TBN 20 år jubileumslåt kroppadRoland Johansson, Gullsjöäng, framförde sin egenhändigt skriva jubileumslåt när Tavelsjö ByaNät genomförde sin jubileumsstämma i Tavelsjö Bygdegård tisdagen den 21 juni 2022.

Länk till Youtube här

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening äger en smidig minigrävare på cirka 1,7 ton. Denna kan hyras av föreningens medlemmar till ett förmånligt pris när grävaren inte behövs för annat jobb.

Intresserad? Ta då kontakt med Fredrik Nilsson i Överrödå. Han nås på telefon 070-1752936.

Hans WeinehallNu har jubileumstidningen Uppkopplad delats ut i brevlådorna. Här på Tavelsjö ByaNäts Facebooksida kommer ett antal veckor framöver att återpubliceras artiklar från tidningen. Vi börjar med ordföranden Hans Weinehalls "ledare".

------

Inom ramen för Tavelsjö ByaNät (TBN) är vi många som är uppkopplade och fler och fler har det blivit alltsedan TBN påbörjade sin resa år 2002. Vi visste nog inte riktigt vad vi påbörjade då. Entusiasmen var stor och vi skojade emellanåt ... 

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tavelsjo byanat v1KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag 10 november 2022 kl. 18.30
(Ombudsanmälan från kl 18.00)

Wärdshuset Tavelsjö

Härmed kallas till extra föreningsstämma den 10 november 2022 å Tavelsjö Wärdshus. Klockan 18.30 (ombudsanmälan från 18.00)
På dagordningen en stadgejustering. 

Anledningen till justeringen är Skatteverkets ändrade tolkning av momslagstiftningen. Om inte TBN tydliggör gällande stadgar kan vi i framtiden tvingas ta ut moms på ägarinsats för nya medlemmar.

Genom den nya formuleringen av §6 tydliggörs grunden för medlemmarnas nuvarande och framtida (momsbefriade) delägarskap av föreningen. Justeringen av stadgarna §6 syftar till att undvika ytterligare kostnader för våra medlemmar samt att i relation till Skatteverket göra det tydligare att föreningens medlemmar genom sina inbetalda insatser är de verkliga ägarna av föreningen.

 

Eftersom stadgeändringar ska antas vid två stämmor efter varandra varav en ordinarie, kallas till denna extra stämma att konfirmera beslut nr 1. Beslut vid ordinarie stämma den 18 juni 2022, i linje med förslaget. Se länk: 

http://www.bygdeportalen.se/foreningar/tavelsjo-byanat/medlemsinformation

Läs mer genom att klicka på rubriken

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma. Verksamhetsåret 2021 ska läggas till handlingarna. Denna gång träffas vi inomhus å Tavelsjö Bygdegård. OM vädret växlar över till en varm, varm sommarperiod, under aviserad stämmotidpunkt kan det bli aktuellt med utomhusstämma. Men utgå från stämma inomhus, om inte annat meddelas.

Tisdag 21 juni 2022 klockan 18.30 (Ombudsanmälan från kl 18.00) Tavelsjö Bygdegård

Kallelsen som pdf här: Kallelse