Tavelsjö ByaNäts årsstämma 2020 hölls utomhus på Sundlingska Gården. Ett 25-tal personer deltog. Årsmötet direktsändes via YouTube - se länk.

Styrelsen som valdes vid årsstämman samt konstituerades vid ett styrelsesammanträde direkt efter årsstämman har följande utseende:

Ordinarie ledamöter

Hans Weinehall, Varmvattnet, ordförande, Mårten Edberg, Långviksvallen, sekreterare, Leif Carlsson, Övre Näset,Bo Vik, Tavelsjö by, Thomas Hägglund, Vindel-Ånäset, Bo Jonsson, Signilsbäck, Kenneth Lindberg, Sunnansjö, Bo Nimrodsson, Avanäs, Göran Sundqvist, Svedjan, och  Lina Juslin, Övre Näset

Ersättare

Magnus Forsell, Västerbacka, Anton Holmlund, Fredrik Nilsson, Överrödå och Majlen Rehnman, Överrödå

Protokollet från årsmötet finns här.

819A7245 2För en del som är anslutna till Tavelsjö ByaNäts bredband är det knepigt med mobiltäckningen. I vissa fall går det inte alls att ringa - vare sig inom- eller utomhus.

Har du en mobiltelefon, som är lite nyare - och en trådlös router? Ja då är det stor chans att den innehåller en funktion som gör att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal via bredbandet - utan extra kostnad. För att få bättre täckning utomhus kan det vara en idé att sätta upp en eller flera utomhusantenner som är kopplade med routern.

Vill du veta mer om hur man gör? Då kan du Googla runt. Eller kolla in en länk till en Telia-sida som beskriver det hela: Prata över wifi.

Du som har bredband via Tavelsjö ByaNät och har en fiberkonverter/mediaomvandlare (dosan på väggen) av  modell Genexis - tänk på att nätverkskabeln ska kopplas in i port 1, under tillvänster. Övriga portar ska inte användas alls. Om man kopplar nätverkskabeln (som sen går vidare till router/dator) fel så fungerar det inte alls eller mycket långsamt.

Tavelsjö byanätHärmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Tisdag 23 juni 2020 klockan 19.00

Sundlingska Gården, gräsmattan

Kallelsen med föredragningslista och valberednings förslag kan laddas ned här. Verksamhetsberättelsen kan laddas ned här.

 

Tavelsjö byanät

När man loggar in som användare av Tavelsjö ByaNäts bredbandsnät kommer man till en särskild sida med allmänna villkor för internetanvändning som man får godkänna.

Villkoren kan också hämtas här.

Verksamhetsberättelse år 2019

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av oss medlemmar, förvaltar bygdens eget bredbandsnät. Vid årsskiftet 2019/2020 var 1029 fastigheter anslutna till bredbandsnätet.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Protokoll från 2019 års stämma laddas ned här. Verksamhetsberättelsen laddas ner här.