UmeNet har meddelat att man kommer att göra ett avbrott på en av de två linor som är Tavelsjö ByaNäts förbindelse till omvärlden - något som kan innebära störningar för vårt nät.

Man ska svetsa in Flurkmarks bredbandsförbindelse till stamnätet.

Svetsningen sker den 14/10 mellan 08.00-12.00