Detta meddelande gäller anslutna i Selet

Tillfälligt avbrott på bredbandslinan i Selet.

Det beror på en ofrivillig/ej planerad avklippning av fibern, i samband med samförläggning med en elkraftsleverantör som skulle lägga ner en ny elkabel där UmeData planerat att plöja ner Tavelsjö ByaNäts fiber.

Det skulle i annat fall inneburit att UmeData skulle ha fått maskingräva hela sträckan för att inte skada elledningen vid plöjning,

Meningen var att inte behöva klippa fibern, men nu blev det så ändå, och UmeData gör det dom kan för att för att lösa problemet.


Vi ber om förståelse för detta avbrott och hoppas att det blir så kort som möjligt.

Tavelsjö ByaNät
Jan-Ove Johansson

För ev. frågor ring: 090-63263 eller 070-070-3432915