040720
Några av er har kanske märkt att bredbandsnätet periodvis varit långsamt de senaste veckorna. Efter en viss möda så kunde vi i förra veckan härleda felet, nämligen att en av våra medlemmar installerat utrustning hemma hos sig som inte fungerade som det var tänkt. Med intervaller på c:a 10 min så började hela nätet gå mycket långsamt. Så långsamt att det ibland helt stannade av. PING tiderna som är ett mått på hur snabbt en växel (switch) svarar på ett anrop kunde komma upp i flera sekunder. Normala PING tider skall ligga under 0.05 sekunder.

Det som hände var att den felaktiga datorutrustningen genomförde så kallad broadcast (skickade data till alla anslutna datorer) över nätet. När det sker på detta sätt så blir det så mycket trafik i nätet (alla inblandade datorer jobbar) så att den normala trafiken stannar.

Genom samarbete mellan vår Jan-Ove Johansson och Joakim Sundqvist kunde felkällan lokaliseras och åtgärder vidtas för att stoppa den felaktiga trafiken. Störningarna av denna typ är kostsamma att lokalisera och för att undvika att detta upprepas vill vi uppmana våra medlemmar att inte experimentera med program och datorutrustning om man inte väl känner till vad som sker. I det aktuella fallet så hade en ”expert” anlitats, men trots det så uppkom felfunktionen.

Tavelsjö ByaNät
Göran Sundqvist