SkyCom kommer att utföra driftarbete på bredbandsnätet, vilket innebär att det kommer att ske kortare avbrott på måndag förmiddag från och med 07.00. Vi hoppas att det inte ska innebär allt för stora olägenheter.

Vid frågor kan ni vända er till vår felanmälningstjänst, 070-323 56 14.

De störningar i bredbandstra-fiken som drabbat Varmvattnet, Rödåsel och angränsande områden fredag-lördag 7-8 juli, visade sig bero på åsknedslag. En oskyddad mediaomvandlare gick sönder och orsakade störningar.

Mediaomvandlaren är nu utbytt och nätet fungerar normalt. Tänk på att skydda

Som några kanske redan vet så håller Tavelsjö ByaNät på att säkerställa underlag för underhåll och service av nätet.

Det är Andreas Larsson och Kristofer Spong Jensen, utbildade i yrkeshögskolepro-grammet i nät- och kommu-nikationsteknik, som fått ett uppdrag att göra detta som sommararbete.

060707 kl. 17.11

Delar av nätet - från Varmvattnet mot Rödåsel och anslutna delområden - är det vissa störningar.

Orsaken kan vara följdverkningar av att redundans inkopplades efter avgrävning av fibern mellan Norrby och Västerår, eller åskan i Varmvattnet.

Felsökning pågår.

På grund av det under lördagen den 20 maj grävdes av en stamkabel till undercentralen i Överrödå är det avbrott för anslutna i Överrödå, Trollberget och Nyås.

Planeringen är att lagning sker under tisdagen den 23 maj och att nätet är i full drift på kvällen.

Under måndagen den 3 juli uppstod driftstörningar i Rödåsel samt områden som är kopplade från den switch som finns där (Selet, Västra Vännfors, Rödålund, Rödåliden och Gullsjö).

Orsaken var en trasig switch. Denna har nu bytts och trafiken fungerar därmed som den ska i hela nätet.

Under lör. em. och sön. fm (22-23 april 2006) uppstod fel i Tavelsjö by.

Orsaken var varmgång i en switch som gjorde att ett antal anslutna inte kunde komma ut på nätet.

Problemet är provisoriskt åtgärdat - allt fungerar nu. Permanent lösning ordnas inom kort.

TBN 'First-line-support'