Under fredagen den 1 oktober uppstod ett avbrott på bredbandet i Norrbyorten. Orsaken till avbrottet har ännu inte klarlagts.

Felsökning har påbörjats och felet skall åtgärdas så snabbt som möjligt. I nuläget är det omöjligt att ange exakt tidpunkt när förbindelsen blir OK igen.

När något mer finns att rapportera informeras det om detta på BYANÄT-portalen.