Under torsdagen den 21 juli 2005 kommer det att inträffa avbrott för bredbandsanslutna i Långfors och Västra Vännfors.

Orsaken är att fiberkabeln från Selet måste svetsas om efter det att den defekta kabeln nu ersatts med en ny.

Nu på tisdag och onsdag 28 och 29 juni blir det avbrott i bredbandsnätet i östra Selet. Umedata ska svetsa fibern som går över hängbron.

Arbetet påbörjas tisdag morgon och beräknas vara klart under onsdagen, då anslutningarna successivt kommer igång igen.

Under torsdagskvällen inträffade ett allmänt avbrott på bredbandet.

Felet visade sig ligga i den s.k. DNS-servern som finns inne i Umeå.

Vi hoppas att felet inte inneburit alltför stora olägenheter för våra medlemmar.

/Hans Weinehall, ordförande

Från och med den 20 maj och några dagar framåt finns det risk för driftsstörningar i Långfors och Västra Vännfors.

Orsaken är vissa grävarbeten som sker mellan Selet och Långfors.

Ett antal switchar kommer att uppgraderas under helgen (12-13/2).

Det innebär att det kan uppstå vissa störningar. Dessa bedöms bli få och kortvariga - ca 10 minuter långa.

Under eftermiddagen torsdagen den 5 maj förekom ett kortare avbrott som varade ca 1,5 timme.

Drabbade blev de som är anslutna till noderna i Haddingen, Signilsbäck, Varmvattnet och Rödåsel (det gäller fler byar än dessa, t.ex. är Vännfors och Gullsjö anslutna till Rödåsels nod).

Umedata kommer att utföra nödvändiga arbeten med dämpningsmätningar för att säkerställa kvaliteten i bredbandsnätet de kommande veckorna.

I normalfallet ska dessa arbeten inte störa bredbands-trafiken, men mindre störningar kan ändå förekomma.