Under söndagen den 15 april 2007 var det ett avbrott för områdena som nämns i rubriken mellan klockan 10.55 - 14.19.

Orsaken var en batteribackup -även kallad UPS - som uppenbarligen har något fel. Denna ska bytas så snart som möjligt.

När redundansen via Vännäs Net är utbyggd ska den här ...

Idag, onsdagen den 4/4, sker ett planerat strömavbrott i Svedjan mellan kl.12.00 och 15.00. Det är Ume Energi som utför ledningsarbeten.

Påverkan sker på bredbands-trafiken i Svedjan med omnejd: Östibyn, Västerbacka, delar av Trehörningen och ev. fler områden.

/Tavelsjö ByaNät

Under tisdagen den 30 januari kommer SkyCom att byta en router. Det innebär att internettrafiken för Tavelsjö ByaNät kan drabbas av störningar mellan klockan 13.00-14.00.

Eftersom routerbytet också innebär att IP-lockfunktionen kommer att driftsättas igen, kommer datorer och r

Måndagen den 5 mars hade vi ett avbrott i bredbandstrafiken beroende på elarbeten i när-heten av Sundlingska gården mellan klockan 12.00 och 15.00.

Switcharna som sitter där matar bredbandssignalen till stora delar av Tavelsjö ByaNät.

Tyvärr hade vi ...

Under hela söndagen var det störningar i bredbandstra-fiken.Orsaken var ett omfatt-ande elavbrott.

I samband med avbrottet gick en switch i Tavelsjö sönder. Denna har bytts under måndag kväll.

Fredag kväll den 2:a mars 2007 drabbades delar av Byanätet av ett avbrott mellan klockan 18.46-22.05.

Orsaken var att en jordfels-brytare, där en switch sitter, löst ut och den som äger fastig-heten var borta och kom hem senare under kvällen för att då rätta till felet.

Under torsdagen den 9 novem-ber uppstod ett avbrott på Tavelsjö ByaNäts bredbands-trafik.

Det var Vägverket produktion som hade grävt av en fiber-kabel på Västerslätt. Detta medförde kraftiga störningar i Internettrafiken till Vindeln, Vännäs, Tavelsjö, Hissjö samt närliggande områden.