Under eftermiddagen torsdagen den 5 maj förekom ett kortare avbrott som varade ca 1,5 timme.

Drabbade blev de som är anslutna till noderna i Haddingen, Signilsbäck, Varmvattnet och Rödåsel (det gäller fler byar än dessa, t.ex. är Vännfors och Gullsjö anslutna till Rödåsels nod).

Under torsdagskvällen inträffade ett allmänt avbrott på bredbandet.

Felet visade sig ligga i den s.k. DNS-servern som finns inne i Umeå.

Vi hoppas att felet inte inneburit alltför stora olägenheter för våra medlemmar.

/Hans Weinehall, ordförande

UmeNet har meddelat att man kommer att göra ett avbrott på en av de två linor som är Tavelsjö ByaNäts förbindelse till omvärlden - något som kan innebära störningar för vårt nät.

Man ska svetsa in Flurkmarks bredbandsförbindelse till stamnätet.

Svetsningen sker den 14/10 mellan 08.00-12.00

Ett antal switchar kommer att uppgraderas under helgen (12-13/2).

Det innebär att det kan uppstå vissa störningar. Dessa bedöms bli få och kortvariga - ca 10 minuter långa.

Under fredagen den 1 oktober uppstod ett avbrott på bred-bandet i Norrbyorten. Orsaken till avbrottet har ännu inte klarlagts.

Felsökning har påbörjats och felet skall åtgärdas så snabbt som möjligt. I nuläget är det omöjligt att ange exakt tidpunkt när förbindelsen blir OK igen.

Umedata kommer att utföra nödvändiga arbeten med dämpningsmätningar för att säkerställa kvaliteten i bredbandsnätet de kommande veckorna.

I normalfallet ska dessa arbeten inte störa bredbands-trafiken, men mindre störningar kan ändå förekomma.

040720
Några av er har kanske märkt att bredbandsnätet periodvis varit långsamt de senaste veckorna. Efter en viss möda så kunde vi i förra veckan härleda felet, nämligen att en av våra medlemmar installerat utrustning hemma hos sig som inte fungerade som det var tänkt.