UmeNet har meddelat att man kommer att göra ett avbrott på en av de två linor som är Tavelsjö ByaNäts förbindelse till omvärlden - något som kan innebära störningar för vårt nät.

Man ska svetsa in Flurkmarks bredbandsförbindelse till stamnätet.

Svetsningen sker den 14/10 mellan 08.00-12.00

Under fredagen den 1 oktober uppstod ett avbrott på bred-bandet i Norrbyorten. Orsaken till avbrottet har ännu inte klarlagts.

Felsökning har påbörjats och felet skall åtgärdas så snabbt som möjligt. I nuläget är det omöjligt att ange exakt tidpunkt när förbindelsen blir OK igen.

04-05-19

Detta meddelande gäller anslutna i Överrödå, Rödåroten, Trollberget, Nyås, Fäboåkern och Rödålund.

040720
Några av er har kanske märkt att bredbandsnätet periodvis varit långsamt de senaste veckorna. Efter en viss möda så kunde vi i förra veckan härleda felet, nämligen att en av våra medlemmar installerat utrustning hemma hos sig som inte fungerade som det var tänkt.

Under onsdag (4 februari) eftermiddag och kväll var det kraftiga driftstörningar.

Orsaken till störningarna var dramatiska trafikflöden kopplade till switchen i Rödåsel, som också stängdes av för en kortare period under torsdag förmiddag.

Nu är trafiken dock igång som vanligt.

Detta meddelande gäller anslutna i Selet

Tillfälligt avbrott på bredbands-linan till Selet.

Det beror på en ofrivillig/ej planerad avklippning av fibern, i samband med samförläggning med en elkraftsleverantör som skulle lägga ner en ny elkabel där UmeData planerat att plöja...

UmeAccess medelar att man kommer att byta ut hårdvara på sin e-postserver onsdagen den 28 januari mellan klockan 11.00-13.00.

För dem som har epost med domänen @tavelsjo.se innebär detta att det under denna tid inte är möjligt att skicka eller ta emot epost.