Ture och Murre

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok besökte Tavelsjö centeravdelning och TuRe (Tavelsjö- och Rödåbygden utveckling, ekonomisk förening) på sin 2 veckors sommarturné - Sommarhjältar 2023 genom hela Sverige. Han ville ut och träffa de eldsjälar som håller Sverige levande när de flesta andra har semester.

Klicka på rubriken för att läsa mera.

17 april NY

Kommunal service, framför allt förskoleplatser och Sjöbacka vård- och omsorgsboende var i hetluften på ett offentligt möte i Tavelsjö bygdegård. Torbjörn Wennebro (c) hälsade välkommen och konstaterade att möteslokalen var för liten redan en halvtimme före start. Tavelsjö centeravdelning hade initierat mötet och fick stor draghjälp av 16 olika föreningar som man hunnit kontakta. Tavelsjö- och Rödåbygden växer men den offentliga servicen hänger inte med. Kommunen har en positiv viljeinriktning liksom de politiska partier som uttalat sig före senaste valet men bygden vill se mer än ord, man vill se åtgärder som stämmer bättre med viljeinriktningen. (klicka på rubriken för fortsatt referat. 

DSC 1180 Årsmöte

DSC 0968 copy

Moa Brydsten, ordförande i För- och grundskolenämnden, var inbjuden talare i samband med Tavelsjöcenterns årsmöte den 27 februari. Mårten Edberg var moderator och inledde med att beskriva bygden som ligger i gränszonen mellan Umeå, Vindeln och Vännäs. Tavelsjö ByaNät har drygt 1100 anslutningar och under de senaste åren har medlemstillströmningen varit stor – inte minst från barnfamiljer. Denna för bygden så positiva utvecklingen innebär också att behovet av förskola, barnomsorg och skola är mycket stort.

Moa Brydsten inledde med att beskriva kommunen som helhet med stor tillväxt både i tätort och landsbygd. Föräldrarnas rörelsemönster har förändrats på grund av pandemin vilket lett till förändrat sökmönster när det gäller barnomsorgen. Det har blivit viktigare för föräldrarna att ha förskoleplatser i närheten av hemmet.

Det pågår en utredning av förskolans struktur som ska vara klar i slutet av 2022. Moa Brydsten menade att det är uppenbart att situationen i Tavelsjöområdet behöver ses över. Det är ett stort behov samtidigt som det är ett stort underskott på platser. Ett stort problem är att skolans tomt i Tavelsjö saknar utrymme för en utbyggnad. Moa Brydsten lyfte frågan om var dessa platser kan tillskapas! Hissjö har också för få platser i och med att många från Tavelsjöområdet kommer till Hissjö.

IMG 20191015

Ett aktivt skogsbruk, som det vi driver i Sverige och Finland, med hög tillväxt och hög avverkning ger den bästa klimatnyttan på lång sikt. Hög tillväxt innebär stort upptag av kol från atmosfären och hög avverkning ger stor substitutionseffekt d v s ersätter fossila produkter som diesel, bensin, plaster, konstfibrer etc.

Klimatkrisen är här

Vad gör politiken i Umeå kommun för att minska CO2-utsläppen?

Söndag 21 november kl 18

Tavelsjö församlingsgård

Medverkande: Mattias Larsson, gruppledare för Centern och Torbjörn Wennebro, moderator vid diskussionen.

Servering,

Alla varmt välkomna!

Tavesljöcentern

Centerpartiet Tavelsjö Skogsbruk

Det finns två olika perspektiv på hur skogen kan göra mest nytta. Det ena går ut på att låta skogen stå, medan det andra fokuserar på att bruka skogen mer aktivt. 

Tisdag 15 oktober kl 19-21, Tavelsjö skolas matsal

klicka på rubriken