040720
Några av er har kanske märkt att bredbandsnätet periodvis varit långsamt de senaste veckorna. Efter en viss möda så kunde vi i förra veckan härleda felet, nämligen att en av våra medlemmar installerat utrustning hemma hos sig som inte fungerade som det var tänkt.

Detta meddelande gäller anslutna i Selet

Tillfälligt avbrott på bredbands-linan till Selet.

Det beror på en ofrivillig/ej planerad avklippning av fibern, i samband med samförläggning med en elkraftsleverantör som skulle lägga ner en ny elkabel där UmeData planerat att plöja...

UmeAccess medelar att man kommer att byta ut hårdvara på sin e-postserver onsdagen den 28 januari mellan klockan 11.00-13.00.

För dem som har epost med domänen @tavelsjo.se innebär detta att det under denna tid inte är möjligt att skicka eller ta emot epost.

04-05-19

Detta meddelande gäller anslutna i Överrödå, Rödåroten, Trollberget, Nyås, Fäboåkern och Rödålund.

Vissa har meddelat att de upplever att kapaciteten är lite dålig under delar av dygnet. Frågan har då väckts var problemet sitter?

Under onsdag (4 februari) eftermiddag och kväll var det kraftiga driftstörningar.

Orsaken till störningarna var dramatiska trafikflöden kopplade till switchen i Rödåsel, som också stängdes av för en kortare period under torsdag förmiddag.

Nu är trafiken dock igång som vanligt.