Måndagen den 5 mars hade vi ett avbrott i bredbandstrafiken beroende på elarbeten i när-heten av Sundlingska gården mellan klockan 12.00 och 15.00.

Switcharna som sitter där matar bredbandssignalen till stora delar av Tavelsjö ByaNät.

Tyvärr hade vi ...

Fredag kväll den 2:a mars 2007 drabbades delar av Byanätet av ett avbrott mellan klockan 18.46-22.05.

Orsaken var att en jordfels-brytare, där en switch sitter, löst ut och den som äger fastig-heten var borta och kom hem senare under kvällen för att då rätta till felet.

Under torsdagen den 9 novem-ber uppstod ett avbrott på Tavelsjö ByaNäts bredbands-trafik.

Det var Vägverket produktion som hade grävt av en fiber-kabel på Västerslätt. Detta medförde kraftiga störningar i Internettrafiken till Vindeln, Vännäs, Tavelsjö, Hissjö samt närliggande områden.

Under tisdagen den 30 januari kommer SkyCom att byta en router. Det innebär att internettrafiken för Tavelsjö ByaNät kan drabbas av störningar mellan klockan 13.00-14.00.

Eftersom routerbytet också innebär att IP-lockfunktionen kommer att driftsättas igen, kommer datorer och r

SkyCom kommer att utföra driftarbete på bredbandsnätet, vilket innebär att det kommer att ske kortare avbrott på måndag förmiddag från och med 07.00. Vi hoppas att det inte ska innebär allt för stora olägenheter.

Vid frågor kan ni vända er till vår felanmälningstjänst, 070-323 56 14.

Under hela söndagen var det störningar i bredbandstra-fiken.Orsaken var ett omfatt-ande elavbrott.

I samband med avbrottet gick en switch i Tavelsjö sönder. Denna har bytts under måndag kväll.

De störningar i bredbandstra-fiken som drabbat Varmvattnet, Rödåsel och angränsande områden fredag-lördag 7-8 juli, visade sig bero på åsknedslag. En oskyddad mediaomvandlare gick sönder och orsakade störningar.

Mediaomvandlaren är nu utbytt och nätet fungerar normalt. Tänk på att skydda