Söndagen den 10 februari var det åter strömavbrott vilket drabbade bredbandstrafiken i Gullsjö och Stärkesmark 12.40 till 15.04.

I Selet och Västra Vännfors var det avbrott 13.20 till 13.41.

Lördag 2008-02-10

De som är anslutna till Tavelsjö ByaNät har också en e-posttjänst som ingår i månadsavgiften.

Vissa har problem att använda SkyComs utgående server när man använder Outlook. Man kommer att försöka åtgärda felet efter helgen.

Webbmejlen fungera dock som vanlig.

Det var ett avbrott i bredbandstrafiken lördagen den 2 februari kl. 20.34 - 00.21 i Rödåliden, Gullsjö och Stärkesmark. Orsaken var ett strömavbrott i Rödåliden. Det var också strömlöst i Altjärn, så bredbandet låg nere 20.34 - 22.25.

Torsdagen den 7 februari var det bredbandsavbrott i Överrödå, Rödålund och Trollberget från kl. 17.37 och hela kvällen/natten. Orsaken var strömavbrott.

Överrödå kunde åter surfa från ca kl. 22.50 medan det dröjde ända till omkring 04.20 innan bredbandet gick upp i Trollberget.

Det var flera avbrott i bredbandstrafiken under snöovädret fredagen den 1 februari:

Mickelsträsk gick ner 10.31 på grund av strömavbrott. Där startades inte switcharna igen efter avbrottet, utan en komponent fick bytas ut. Klockan 20.25 var bredbandet i funktion ...

Onsdagen den 6 februari låg bredbandet nere mellan kl. 14.29 och 15.17 i Rödåliden, Gullsjö och Stärkesmark. Orsaken var röjningsarbeten kring elledningar i närheten av Rödåliden som gjorde att strömmen behövde brytas.

Torsdagen den 31 januari var det ett kortare avbrott i bredbandstrafiken i Rödånäs, Överrödå och Trollberget, mellan kl 09.22 -10.48.

Orsaken var elarbeten utförda av Umeå Energi.