skarmavbild 2019 01 07 kl. 09.04.31Tavelsjö ByaNät är en ekonomisk förening som äger, bygger ut och sköter driften av ett fibernät för bredbandsanslutning. Alla vi som har en anslutning är delägare. Vi startade 2002 och har nu över 1000 anslutningar i ett stort område som brer ut sig i delar av Vindelns-, Vännäs- och Umeå kommuner.

fiber optics blue 0Efter den uppgradering av vårt nät som gjorts under hösten har det nu skapats möjligheten att öka hastigheten för enskilda användare.

Styrelsen beslutade därför den 12 december 2018 att erbjuda användare i Tavelsjö ByaNät ökad hastighet till 300 Mbit/sekund för 75 kronor extra per månad. Det innebär en sammantagen månadsavgift på 280 kronor.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Styrelsen för Tavelsjö Byanät ekonomisk förening har registrerat ett aktiebolag Tavelsjö Byanät AB föratt genomföra det EU-finansierade projektet "Bredband till alla 2016-2018". Det nybildade aktiebolaget ägs till 100 % av Tavelsjö Byanät ekonomisk förening. Styrelsen för föreningen utgör bolagsstämma i dotterbolaget.

Tavelsjö byanät

 

 Personuppgifter inom TBN

Information angående GDPR

Från den 25 maj gäller en ny lagstiftning GDPR som reglerar hur Tavelsjö Byanät (TBN) ska hantera personuppgifter.

Skriv ut nedanstående tips om du kan. Detta för att om du inte kommer ut på nätet har svårt att komma åt dem - och då är det ju lite för sent...

Stadgar för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening. Efter revidering av två på varandra genomförda årsstämmor, 2012-12-08 och 2013-04-23. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket.

Kan hämtas som pdf-version här.

Efter ip-nummeromläggningen i november -09 ska du inte göra någon ny inloggning eller fylla i några nummer när du kopplar in en ny dator eller router i konvertern/mediaomvandlaren på väggen. Det viktiga är...