2019 03 13 TBN utbredningsområde efter Bredband till alla

Verksamhetsberättelse för år 2018 Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening (TBN) ägs av oss medlemmar som också förvaltar vårt eget bredbandsnät i bygden. Den årliga verksamheten handlar i huvudsak om anslutning av nya fastigheter, drift och skötsel av nätet, medlemskontakter genom vår medlemsservice men också mötesaktiviteter i form av årsmöte och ibland även andra typer av möten, både sådant som rör särskilda projekt och trivselaktiviteter. Dessutom utbyts information genom www.bygdeportalen.se, sociala medier och andra mötespunkter/ forum.

fiber optics blue 0Efter den uppgradering av vårt nät som gjorts under hösten har det nu skapats möjligheten att öka hastigheten för enskilda användare.

Styrelsen beslutade därför den 12 december 2018 att erbjuda användare i Tavelsjö ByaNät ökad hastighet till 300 Mbit/sekund för 75 kronor extra per månad. Det innebär en sammantagen månadsavgift på 280 kronor.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Här kommer snart att läggas ut en text om hur man gör för att frigöra IP-numret själv, som utlovats i det nyligen utskickade brevet.

Tavelsjö byanät

 

 Personuppgifter inom TBN

Information angående GDPR

Från den 25 maj gäller en ny lagstiftning GDPR som reglerar hur Tavelsjö Byanät (TBN) ska hantera personuppgifter.

Felanmälningar av bredbands-nätet, allmänna frågor samt begäran om utsättning av fiberkablen görs på telefon 070-323 56 14. Skriv upp numret NU!

Lena Alwerud tar emot dessa och ser till att informationen kommer till rätt person.