Du som har bredband via Tavelsjö ByaNät och har en fiberkonverter/mediaomvandlare (dosan på väggen) av  modell Genexis - tänk på att nätverkskabeln ska kopplas in i port 1, under tillvänster. Övriga portar ska inte användas alls. Om man kopplar nätverkskabeln (som sen går vidare till router/dator) fel så fungerar det inte alls eller mycket långsamt.