Felanmälningar av bredbands-nätet, allmänna frågor samt begäran om utsättning av fiberkablen görs på telefon 070-323 56 14. Skriv upp numret NU!

Lena Alwerud tar emot dessa och ser till att informationen kommer till rätt person.