Personuppgifter inom TBN

Information angående GDPR

Från den 25 maj gäller en ny lagstiftning GDPR som reglerar hur Tavelsjö Byanät (TBN) ska hantera personuppgifter.

 

Behov av personuppgifter

TBN ägs av sina medlemmar genom de insatser varje medlem betalar i samband med att föreningen ansluter en ny fastighet till fibernätet. En förutsättning för att föreningen ska kunna ta ansvar för hanteringen av de insatser och avgifter medlemmarna betalar är att vi ständigt uppdaterar de register vi måste ha över föreningens medlemmar, deras betalningar och om de använder sig av olika tjänster i nätet. Vi behöver även personuppgifterna i vår medlemsservice och för att fullfölja de åtaganden vi har kring leverans, diagnostisering och felhantering av signal i nätet.

Personuppgifter i våra register:

 • Namn,
 • Personnummer,
 • Fastighetsbeteckning,
 • Fastighetsadress,
 • Faktureringsadress,
 • E-postadress,
 • Telefonnummer,
 • IP-nummer,
 • On-line-ID,
 • Webb-server,
 • Felanmälningar och
 • Inloggningsuppgifter.

 

Myndigheters krav

Vi har även personuppgifter som bokföringslagen kräver om betalningar och som Skatteverket och Bolagsverket kräver om anställda och förtroendevalda. Uppgifterna används också för att ta fram statistik som efterfrågas av Post- och Telestyrelsen.

 

TBN säljer aldrig personuppgifter

TBN lämnar endast ut personuppgifter till andra företag eller organisationer efter initiativ och önskemål från en enskild medlem/kund eller myndighet.

TBN är skyldigt att hålla nätet öppet för andra leverantörer av tjänster i nätet men tar inte själv initiativ som leder till att våra medlemmars och kunders personuppgifter exponeras. I de fall en tjänst i föreningens nät innefattar leverans av tjänst från en extern part ansvarar leverantören av den aktuella tjänsten för hur de hanterar kundens personuppgifter.

Personuppgifter som har koppling till exponering av uppgifter på föreningens webbsida grundar sig på enskilda överenskommelser i varje enskilt fall.

 

Uppdaterade rutiner

Styrelsen uppdaterar minst en gång per år föreningens rutiner när det gäller skydd, lagring, uppdatering, borttagning, avvikelsehantering, personuppgiftsbiträdesavtal och ansvarsfördelning avseende personuppgifter som hanteras av TBN.

 

Kontaktvägar

Har du frågor, önskemål om rättelse eller andra önskemål angående TBNs hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår medlemsservice.

Telefon: 070-32 35 614

E-post: medlemsservice [ at ]tavelsjo.se
 
Även som nedladdningsbart dokument här.