P1030192 TuRe bygger

 P-G Olofsson, Nils-Ola Andersson och Göran Sundqvist

Föreningen TuRe inbjöd nyligen till ett informationsmöte om bostadsbyggande i Tavelsjö centrum. Mötet hölls på församlingsgården, som var fullsatt av intresserade.

Göran Sundqvist, ordförande i intresseföreningen TuRe inledde med att berätta att planprogrammet som framtagits, är godkänt av Umeå byggnadsnämnd och att kommunen vill att det byggs här. Området är också undantaget från strandskyddsbestämmelserna vilket gör det särskilt attraktivt.

Till projektet har 57 intresseanmälningar kommit in för att få en lägenhet i detta område. Många äldre som bor i byarna runt sjön vill sälja sina villor, få ett mindre betungande boende och samtidigt kunna bo kvar i den miljö där de trivs och har sina vänner. Detta ger samtidigt möjlighet för en barnfamilj att flytta in och få en fin bostad i en underbar miljö. En särskild arbetsgrupp bestående av Göran, Nils-Ola Andersson, Susan Enetjärn och P-G Olofsson har tagit fram ett förslag med etappindelning.

Nils-Ola visade olika exempel på planlösningar, bland annat hur man kan utnyttja marklutningen så att man kan bygga trevåningshus och varje våning ändå får markkontakt. En utmaning är, att bankerna visat mycket svalt intresse att vara med i finansieringen. I deras föreställningsvärld finns tydligen inte hyreslägenheter utanför kommuncentrum. För att kunna genomföra projektet är det därför nödvändigt att det bildas en bostadsrättsförening där hyresgästerna med sina insatser bidrar till finansieringen. Flera möten kommer att hållas.

Foto: Nils-Åke Sandström