P1020448 Molin

Anna Molin, i mitten presenterade sitt arbete för intresserade åhörare.

Tavelsjöbygden har stora möjligheter. Anna Molin, näringslivsutvecklare för besöksnäringen i Umeå kommun besökte nyligen Tavelsjö där hon i Wärdshuset Prästgården träffade några representanter för TURE och andra intresserade byautvecklare.

Anna Molin, som varit distriktsansvarig vid Riksteatern, har rekryterats av Umeå kommun som näringslivsutvecklare för besöksnäringen. Hon tillträdde tjänsten februari 2016.

Hennes huvudsakliga uppgift är att utveckla besöksmål och upplevelser för besökare. En viktig del i arbetet är att initiera, planera och driva projekt samt strategiska frågor i syfte att utveckla och stärka Umeå som destination och reseanledning. Som Anna sa så är hennes uppdrag: att utveckla Umeå som destination. Anna Molin har erfarenhet av turism- och utvecklingsarbete i Lycksele, Örnsköldsvik, Kramfors och Luleå. Nu ser hon fram emot sina nya arbetsuppgifter och tycker att det blir verkligen spännande att få chansen att arbeta med en så intressant destination som Umeå.

En utmaning är att starten sker efter två år med stigande besökssiffror, där kulturhuvudstadsåret skapat ett ökat intresse för Umeå.

- Ingenting är någonsin färdigutvecklat. Inom besöksnäringen kommer det nya trender och nya människor, och saker går alltid att utveckla vidare, säger Anna Molin.

Besöksnäringen är det näring som bedöms ha störst tillväxt de kommande åren och det är viktigt att kunna lyfta fram det unika som finns så att det lockar folk att veta mera och kanske kunna se det själv.

Anders Enetjärn som flyttade till Tavelsjö för några år sedan har ett konsultföretag Enetjärn Natur, som hjälper företag, myndigheter och organisationer i utmanande markanvändningsfrågor. Genom fältinventering, konsekvensutredning, strategi och rådgivning hjälper de sina kunder att ta rätt beslut i rätt tid. De har kontor i Umeå, Uppsala och Malmö. Han berättade att Tavelsjö har kvaliteter som sticker ut. Den vackra Tavelsjön med sina öar och vikar sätter sin prägel. Förutom själva Tavelsjö finns kring sjön ett stort antal småbyar och gårdsgrupper. Tillsammans formar de, med sina öppna åkermarker, något så ovanligt som en samlad bygd. En annan särprägel för Tavelsjöbygden är dess många berg med glesa hällmarker och gammal tallskog. Det är tack vare istiden och det efterföljande havet som bergen, och därmed utsikterna i Tavelsjö, är så vackra. Havet stod nämligen som allra högst ca 265 m över havets läge idag. Det betyder att alla bergstoppar som ligger under 265 m ö.h. har spolats rena av havets vågor. Sakta etablerade sig lite vegetation bergens toppar är ännu präglade av ljusa, lockiga tallskogar. Eftersom i stort sett alla berg i Tavelsjöbygden inte når över högsta kustlinjen finns det så gott om dessa vackra berg med fina utsikter

Göran Sundqvist avslutade mötet med att understryka hur viktigt det är att vi inser hur många kvaliteter vår bygd har och att vi sprider kunskap om detta.

Foto: Nils-Åke Sandström