Vår projektledare Rolf Appelblad har goda kontakter bland de som bestämmer om vädret. Lördagen den 22 oktober hade han lagt in en arbetsdag med stolpuppsättning i projekt Tavelsjön Runt och vädret var fint.

Läs mera på Bugdens utveckling sidan.

Kartan klicka här visar sträckningen i nuläget. Sträckningen är än så länge 2011-09-20 preliminär och kan komma att ändras under det fortsatta arbetet.

Lördag den 16 juli genomfördes den 3:e arbetslördagen i projektet Tavelsjön Runt.

I lördags, den 17 september, träffades ett 15-tal för att röja upp längs vägen mellan Tavelsjö kyrka och gamla kyrkogården.

Samtidigt höll några på med bordstillverkning - modell rustikt - för att dessa sedan skulle kunna placeras ut på platsen för samt vid den nytillverkade Ökvattnsbron i ...

Nu har de planerade dialogmötena om leden runt Tavelsjön genomförts på tre platser runt sjön.

Det har framkommit flera bra synpunkter från deltagarna som gör att vandring-ridning-cykling runt sjön kan bli ännu mer trivsam.

Nästa aktivitet med frivilliga för att för att fixa till leden blir...

Susanne och Rolf barkade träd till bänkar vid förra aktivitetsdagen

Arbetet med att skapa en led runt Tavelsjön – Projekt Tavelsjön Runt pågår som du säkert sett. Grusning av sträckan vid Ökvattnet (nya bron) har påbörjats.

Nu är det dags för ytterligare ideellt arbete.

Ett tjugotal entusiastiska brobyggare samlades i lördags för att bygga en ny bro över ån vid Kvarnfors.